Amcangyfrifon poblogaeth ardal leol yn ôl oedran Ardal Leol (2011 LSOA) mewn clystyrau Cymunedau yn Gyntaf

Tabl data

 

Siartiau tuedd

This is a Flash movie which shows this data view as an interactive map with charts and tables.