Ein blaenoriaethau cyffredin

Mae’r blaenoriaethau a’r amcanion ar gyfer y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a’i bartneriaid yn cael eu datblygu ar hyn o bryd. Cam cyntaf y broses hon oedd deall ac asesu lefelau llesiant yn y rhanbarth er mwyn nodi ystyriaethau a thueddiadau. Mae’r asesiad o lesiant ar gael drwy’r ddolen ar y dudalen hon. Bydd gwybodaeth arall gan gynnwys y cynllun llesiant ac amcanion yn hygyrch yma wrth iddyn nhw gael eu cwblhau.

Bydd cyfleoedd i gymryd rhan yng Nghynllun Llesiant Lleol Cwm Taf a Chynllun Ardal Lleol Cwm Taf yn cael eu hyrwyddo trwy Hwb Ymgysylltu Cwm Taf a thrwy rwydweithiau eraill. Cadwch lygad am gyfle i gael dweud eich dweud.

Diweddarwyd ddiwethaf: 10/11/2017 12:04:00