Ein blaenoriaethau cyffredin

Mae’r blaenoriaethau a’r amcanion ar gyfer y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a’i bartneriaid yn cael eu datblygu ar hyn o bryd. Cam cyntaf y broses hon oedd deall ac asesu lefelau llesiant yn y rhanbarth er mwyn nodi ystyriaethau a thueddiadau. Mae’r asesiad o lesiant ar gael drwy’r ddolen ar y dudalen hon. Bydd gwybodaeth arall y Gynllun Llesiant  ac amcanion yn hygyrch yma.

Diweddarwyd ddiwethaf: 11/05/2018 16:41:34