Creu’r Cwm Taf a garwn

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf yn cwmpasu ardaloedd awdurdodau lleol Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf. Ei bwrpas yw gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ei ardal drwy gryfhau gweithio ar y cyd a chyhoeddi ei  Gynllun Lles cyntaf ym mis Mai 2018.

Mae’r Bwrdd wedi rhyddhau tri Adroddiad Blynyddol i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am ei gynnydd a’i daith hyd yn hyn. Rhyddhawyd y cyntaf ym mis Gorffennaf 2019 ac yna Gorffennaf 2020 ac yn fwyaf diweddar Gorffennaf 2021.

Diweddarwyd ddiwethaf: 02/07/2021 12:59:24