Iechyd a Gofal

Information about lifestyle choices and leisure behaviours; mental health and well-being; physical health and injury; access to and activity within health & care services.

 

Lleihau’r niwed sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau

Atal afiechyd a lleihau anghydraddoldebau iechyd

Rhoi llais cryfach i ddefnyddwyr a gofalwyr, a mwy o reolaeth dros y gwasanaethau y maent yn eu derbyn

Dangosyddion cenedlaethol - Iechyd a Gofal

Public Health Outcomes Framework 2017

Well-being of Future Generations Act:
National Indicator Projections by health board

One More Healthy Behaviour

Llesiant Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf: 13/10/2017 09:22:33