Ymgysylltu

Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi ymrwymo i gynnwys unigolion, cymunedau a phartneriaid wrth gynllunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus. Er mwyn sicrhau bod pawb yn gallu gweithio gyda'i gilydd i wella lles yng Nghwm Taf, cefnogir y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus mewn ymgysylltu a chyfathrebu gan swyddogion o'n sefydliadau a phartneriaid eraill.

Y Grŵp Ymgysylltu Cyhoeddus (GYC/ ‘PEG’)

Mae'r Grŵp Ymgysylltu Cyhoeddus (GYC/PEG) yn cynnwys yr arweinwyr ymgysylltu a chyfathrebu o sefydliadau partner BGC. Mae'r GYC yn gyfrifol am gynghori a chefnogi ffrydiau gwaith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus trwy weithio gydag arweinwyr prosiect i gynnwys partneriaid yn eu gwaith.

Y Rhwydwaith Ymgysylltu Cyhoeddus (y RhYC/ ‘PEN’)

Mae'r Rhwydwaith Ymgysylltu Cyhoeddus (y RhYC/PEN) yn cefnogi'r GYC i rannu gwybodaeth wrth y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus gyda phartneriaid a chasglu gwybodaeth gan y partneriaid hynny i gyfrannu at waith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Mae dod yn aelod o'r RhYC yn gyfle i sicrhau bod y sgyrsiau sy'n cael eu dal i hysbysu gwaith ein gwasanaethau cyhoeddus yn rhai cywir. Rydym am wybod beth mae’r partneriaid, y grwpiau a'r rhwydweithiau y mae'r bobl yn y RhYC yn eu hadnabod yn dweud am y gwaith y mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf yn ei wneud.

Diweddarwyd ddiwethaf: 14/08/2017 11:41:47