Posts From Mehefin, 2019

Swyddog Datblygu'r Parth Cymunedol 

£23,398 per annum (pro rata) 21 awr yr wythnos – contract cyfnod penodol hyd at 31.03.20 Rydym yn edrych am swyddog datblygu cymunedol profiadol ac egnïol i fod yn rhan o Barth Cymunedol integredig Calon Las ym Merthyr Tudful. Bydd deiliad y... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Llun, 17 Mehefin 2019 11:38:00 Categorïau: Newyddion

Gwarchodwyr Cefn Gwlad 

Hyfforddiant Rheoli Coedtir, Dydd Ian 27 Mehefin, 10:00 - 15:00
Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn gweithio gyda grwpiau ac unigolion i roi’r sgiliau a’r cymorth ymarferol sydd ei angen arnynt I reoli gofod awyr agored ym Merthyr Tudful Cyfarfod wrth Cartrefi Cymoedd Merthyr, Gellideg, CF48 1HA. Mae’r lleoedd yn... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Llun, 17 Mehefin 2019 10:21:00 Categorïau: Digwyddiadau

Wythnos Gwirfoddolwyr 2019 

Amser dathlu! Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn wyl flynyddol ar gyfer gwirfoddoli yn y DU. Prif nodau’r Wythnos yw cydnabod, gwobrwyo a recriwtio gwirfoddolwyr. Cynhelir Wythnos Gwirfoddolwyr bob blwyddyn rhwng 1-7 Mehefin, mae mwy o wybodaeth ar ... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Llun, 3 Mehefin 2019 13:13:00 Categorïau: Digwyddiadau Newyddion