Rhaglen y Goedwig Genedlaethol 

Ym mis Rhagfyr y llynedd, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Lee Waters y byddai pob cartref yng Nghymru yn gallu casglu coeden ar gyfer eu gardd neu gael coeden wedi'i phlannu ar eu rhan. Rydym yn gweithio gyda'r Woodland Trust i wneud hyn. Lansiwyd... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Iau, 3 Mawrth 2022 11:30:00 Categorïau: Newyddion

Natur a Ni 

Pa ddyfodol ydyn ni eisiau ar gyfer ein hamgylchedd naturiol?

Dysgwch fwy am sut y gallwch chi gymryd rhan yma

Postio gan Kirsty Smith Dydd Iau, 3 Mawrth 2022 10:45:00 Categorïau: Digwyddiadau Newyddion

Asesiad Llesiant Cwm Taf Morgannwg 

Treulion ni amser yn hydref 2021 yn ceisio deall ein cymunedau, cael sgyrsiau ac edrych ar wybodaeth am fywyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a RhCT. Mae'r holl waith hwn wedi'i ddwyn ynghyd i'n hasesiad llesiant drafft, a thaflenni... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Iau, 17 Chwefror 2022 14:59:00 Categorïau: Newyddion

Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Rhondda Cynon Taf  

Mae'n bosibl eich bod yn gwybod bod Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi dechrau paratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) diwygiedig ym mis Medi 2020. Mae cryn dipyn o waith wedi’i wneud ar baratoi’r CDLl diwygiedig ers hynny, a hyn drwy gydol pandemig... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Gwener, 4 Chwefror 2022 17:03:00 Categorïau: Newyddion

Ymgynghoriad Gweithredu dros Natur 

'Gweithredu dros Natur' yw'r cynllun gweithredu adfer byd natur newydd ar gyfer Rhondda Cynon Taf. Mae modd gweld y drafft ar gyfer ymgynghoriad hyd at 11 Mawrth 2022 https://rctlnp.wixsite.com/rct-actionfornature a hoffem ni glywed eich barn... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Gwener, 28 Ionawr 2022 14:10:00 Categorïau: Newyddion

Lles yn Cwm Taf Morgannwg 

Eich meddyliau am fywyd yn RhCT, Merthyr a Phen-y-bont ar Ogwr
Beth mae llesiant yn eich ardal yn ei olygu i chi? Mae llesiant yn ymwneud ag ansawdd bywyd, a sut mae hynny'n gysylltiedig â'r amgylchedd, yr economi, y gwasanaethau rydyn ni eu hangen a'r diwylliant rydyn ni’n ei rannu. Ond mae'n wahanol... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mawrth, 16 Tachwedd 2021 14:15:00 Categorïau: Newyddion

Cerdded a beicio yn Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 

Dweud eich dweud
Yn gynharach yn 2021, gofynnon ni ichi am eich barn ynghylch sut i wella llwybrau beicio a cherdded yn Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Roedd y cyfnod hwnnw o drafod yn llwyddiannus iawn gyda thros 1000 o bobl yn cymryd rhan. Rydyn ni wedi... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mawrth, 16 Tachwedd 2021 12:36:00 Categorïau: Newyddion

Cadw'n Iach y Gaeaf Hwn 

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru, wedi cynhyrchu taflen gydag awgrymiadau ymarferol a fydd yn helpu pobl hŷn i deimlo'n fwy parod a hyderus ynglŷn â mynd o gwmpas eto ac i gadw'n dda trwy fisoedd y gaeaf, ynghyd â... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mercher, 13 Hydref 2021 17:15:00

Eisteddfod y Rhondda 2021 

Dyma neges gyffrous iawn i gyhoeddi Eisteddfod Y Rhondda 2021. Mae manylion yr Eisteddfod i’w gweld ar ein gwefan www.eisteddfodyrhondda.cymru Gellir cysylltu â’r Eisteddfod dros e-bost: EisteddfodYRhondda@gmail.com neu dros y cyfryngau... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Llun, 16 Awst 2021 14:36:00 Categorïau: Digwyddiadau Newyddion

Cymryd Rhan - Asesiadau Llesiant 

Ar hyn o bryd rydym yn paratoi asesiad newydd o les ar gyfer Cwm Taf Morgannwg - ardaloedd awdurdodau lleol RhCT, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr. Mae ein cymunedau wedi gweld a phrofi llawer ers cyhoeddi ein hasesiad diwethaf yn 2017 felly... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Llun, 16 Awst 2021 12:50:00 Categorïau: Newyddion
Diweddarwyd ddiwethaf: 03/03/2022 11:43:56