£23,398 per annum (pro rata)

21 awr yr wythnos – contract cyfnod penodol hyd at 31.03.20

Rydym yn edrych am swyddog datblygu cymunedol profiadol ac egnïol i fod yn rhan o Barth Cymunedol integredig Calon Las ym Merthyr Tudful. Bydd deiliad y swydd yn allweddol er mwyn datblygu rhwydwaith cymunedol a chefnogi grwpiau newydd a chyfredol yn yr ardal. Mae’r swydd yn rhan o’r Gwasanaeth Gwybodaeth a Chynghori ac yn gyfle cyffrous ar gyfer yr unigolyn cywir. Rydym yn croesawu ymholiadau.

Am ragor o fanylion ac am becyn ymgeisio, cysylltwch â Carol Hindley yn GGMT ar 01685 353900 neu e-bostiwch carol.hindley@vamt.net

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: dydd Mercher 26 Mehefin 2019 (hanner Dydd). Dyddiad Cyfweld: Dydd Gwener 5 Gorffennaf

VAMT: Elusen Gofrestredig 1118403 Cwmni Cyfyngedig drwy Warant 6058360