Mae BGC Cwm Taf wedi nodi dwy ardal beilot ar gyfer eu 'Parth Cymunedol' neu eu dull seiliedig ar le - cliciwch i gael mwy o wybodaeth am yr hyn sy'n digwydd gyda’r Rhondda Fach (Glynrhedynog) a Gurnos.