Straeon o’r Cymoedd: Newyddaduriaeth y Bobl
Fel rhan o #TrafoyCymoedd yr ydym yn edrych ar gasgiad o storiau y bobl sydd yn byw yn yr Cymoedd.

Rowch eich meddyliau  chwi am y fath o le ydyw eich cymuned leol

Bydden ni’n hoffi i chi gymryd rhan! Gallai hyn ddigwydd drwy rannu eich stori, cadw dyddiadur, gwybod am bobl sy’n fodlon rhannu’u straeon a dod yn Newyddiadurwr Dinasyddol, neu hyn yn oed hyfforddi gwirfoddolwyr i gasglu straeon eu hunain. Bwriedir defnyddio’r data sy’n deillio o hyn i addysgu datblygiad lleol fel rhan o gynllun tasglu Llywodraeth Cymru. Ond yn bwysig hefyd, bydd yr wybodaeth ar gael i unigolion a sefydliadau (ynghyd â hyfforddiant ar sut i’w ddefnyddio), a allai fod yn arbennig o ddefnyddiol i adnabod anghenion, cyfleoedd a thystiolaeth wrth geisio am arian. 

Mae prosiect Straeon o'r Cymoedd eisoes ar waith, a byddwn yn trefnu digwyddiadau yn 2018 y bydd gwarchodwyr cyfnodolion a newyddiadurwyr yn cael eu gwahodd, felly cadwch lygad am ragor o wybodaeth ddiweddaraf. I ddarganfod mwy cliciwch yma  neu i gymryd rhan e-bostiwch ni at: helo@storiauycymoedd.com 

www.storiauycymoedd.com #TrafoyCymoedd