Fel y nodwyd yn ein Cynllun Llesiant, rydyn ni'n gweithio i ysgogi a hybu dyheadau a sgiliau ein pobl i gwrdd â chyfleoedd gyrfa yn y sector cyhoeddus a phreifat.
Mae dwy linyn yn gweithio ar yr un pryd i gyflawni'r Amcan hwn: Datblygu'r Gweithlu a'r Economi Twristiaeth.