Ein Hadroddiad Blynyddol cyntaf

Yn y pedwar mis a ddeg ers cyhoeddi Cynllun Lles BGC Cwm Taf, mae'r Bwrdd wedi dechrau cyflawni ei Amcanion, gan gyfrannu at y saith Nod Llesiant cenedlaethol a chymhwyso'r egwyddor datblygu cynaliadwy.

Mae'r Bwrdd yn falch o gyflwyno ei Adroddiad Blynyddol cyntaf, adlewyrchiad o'i daith hyd yn hyn a chrynodeb o'n cynnydd hyd yma.

Mae'r Adroddiadau gan Gyngor Cymuned Llantrisant a Chyngor Tref Pontypridd hefyd ar gael.

Rydym yn awyddus i glywed eich barn ar hyn, yn ogystal ag unrhyw agwedd arall ar y gwaith DGC.

Postio gan Kirsty Smith Dydd Iau, 4 Gorffennaf 2019 11:39:00 Categorïau: Newyddion