Arian a Swyddi

Money to live on (e.g. benefits) and the performance of the local economy (e.g. employment rates).

 

Gwella’n seilwaith

Gwella sgiliau ar gyfer cyflogaeth

Data economaidd

Gwella sgiliau pobl ifanc a theuluoedd - Awdurdod Lleol

Gwella sgiliau pobl ifanc a theuluoedd - cyn dosbarthau sirol

Data economaidd allweddol - Ardal Leol (2011 LSOA) mewn clystyrau Cymunedau yn Gyntaf

Sicrhau mwy o gyfle cyfartal a mynd i’r afael â gwahaniaethu

Dangosyddion cenedlaethol - Arian a Swyddi

Gwella sgiliau pobl ifanc a theuluoedd - Ardal Leol (2011 LSOA) mewn clystyrau Cymunedau yn Gyntaf

Data economaidd allweddol - Awdurdod Lleol

Data economaidd allweddol - Ardal Leol (2011 LSOA)

Diweddarwyd ddiwethaf: 18/08/2017 11:00:23