Cofnodion ac agendâu

Trefnir bod cofnodion cyfarfodydd ar gael cyn gynted ag y byddan nhw wedi eu cytuno

 

Cyfarfodydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

     

Cyfarfodydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu BGC Cwm Taf

     
  Enw’r ffeil Maint(KB)
 653
 776
 255
 234
 249
 200
 2561
 271
 177

Disgwylir i gyfarfodydd nesaf y Cydbwyllgor Trosolwg a Craffu gael eu cynnal:

7 Chwefror 2020, 2pm, The Lido, Pontypridd

20 Mawrth 2020 2pm, The Lido, Pontypridd

Rydyn ni'n croesawu presenoldeb a chyfraniadau gan ein cymunedau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau i'r Pwyllgor eu hystyried, cysylltwch â Kirsty.smith3@rctcbc.gov.uk neu lisa.toghill@rctcbc.gov.uk

Diweddarwyd ddiwethaf: 21/07/2020 15:11:27