Cofnodion ac agendâu

Trefnir bod cofnodion cyfarfodydd ar gael cyn gynted ag y byddan nhw wedi eu cytuno

 

Cyfarfodydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

     

Cyfarfodydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu BGC Cwm Taf

     
  Enw’r ffeil Maint(KB)
 653
 776
 255
 234
 249
 200
 2561
 271
 177

Mae dyddiadau cyfarfodydd nesaf y Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu i'w cadarnhau - caiff dyddiadau eu hychwanegu unwaith y byddant wedi'u pennu.

Rydyn ni'n croesawu presenoldeb a chyfraniadau gan ein cymunedau.

Mae'r Adroddiad Blynyddol JOSC ar gyfer 2019-20 i'w weld yma

Os oes gennych unrhyw gwestiynau i'r Pwyllgor eu hystyried, cysylltwch â Kirsty.smith3@rctcbc.gov.uk neu lisa.toghill@rctcbc.gov.uk

Diweddarwyd ddiwethaf: 28/10/2020 12:53:10