Posts in Category: Digwyddiadau

Natur a Ni 

Pa ddyfodol ydyn ni eisiau ar gyfer ein hamgylchedd naturiol?

Dysgwch fwy am sut y gallwch chi gymryd rhan yma

Postio gan Kirsty Smith Dydd Iau, 3 Mawrth 2022 10:45:00 Categorïau: Digwyddiadau Newyddion

Eisteddfod y Rhondda 2021 

Dyma neges gyffrous iawn i gyhoeddi Eisteddfod Y Rhondda 2021. Mae manylion yr Eisteddfod i’w gweld ar ein gwefan www.eisteddfodyrhondda.cymru Gellir cysylltu â’r Eisteddfod dros e-bost: EisteddfodYRhondda@gmail.com neu dros y cyfryngau... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Llun, 16 Awst 2021 14:36:00 Categorïau: Digwyddiadau Newyddion

Sgyrsiau cymunedol ym Merthyr Tudful 

Ymuno a'ch Comisiynydd Heddlu a Throseddu mewn sgwrs gymunedol rithwr am 29 Medi. Darganfyddwch fwy yma read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mercher, 23 Medi 2020 16:50:00 Categorïau: Digwyddiadau Newyddion

Wythnos Genedlaethol Diogelu 2019 

Mae 11-15 Tachwedd yn Wythnos Genedlaethol Diogelu, gyda sefydliadau ledled Cymru yn gweithio i dynnu sylw at y mater pwysig yma. Mae Cynghorau Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr yn gweithio gyda'u partneriaid, gan gynnwys... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Llun, 4 Tachwedd 2019 15:30:00 Categorïau: Digwyddiadau Newyddion

Ein Cymoedd, Ein Cymunedau, Ein Gorsafoedd 

Yn ystod mis Medi a mis Hydref bydd Tasglu’r Cymoedd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus ar y cyd â Thrafnidiaeth Cymru. Bydd y digwyddiadau hyn – ‘Ein Cymoedd, Ein Cymunedau, Ein Gorsafoedd’ – yn gyfle i bobl sy’n byw yn y cymoedd ddysgu... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mawrth, 3 Medi 2019 13:56:00 Categorïau: Digwyddiadau Newyddion

Gwarchodwyr Cefn Gwlad 

Hyfforddiant Rheoli Coedtir, Dydd Ian 27 Mehefin, 10:00 - 15:00
Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn gweithio gyda grwpiau ac unigolion i roi’r sgiliau a’r cymorth ymarferol sydd ei angen arnynt I reoli gofod awyr agored ym Merthyr Tudful Cyfarfod wrth Cartrefi Cymoedd Merthyr, Gellideg, CF48 1HA. Mae’r lleoedd yn... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Llun, 17 Mehefin 2019 10:21:00 Categorïau: Digwyddiadau

Wythnos Gwirfoddolwyr 2019 

Amser dathlu! Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn wyl flynyddol ar gyfer gwirfoddoli yn y DU. Prif nodau’r Wythnos yw cydnabod, gwobrwyo a recriwtio gwirfoddolwyr. Cynhelir Wythnos Gwirfoddolwyr bob blwyddyn rhwng 1-7 Mehefin, mae mwy o wybodaeth ar ... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Llun, 3 Mehefin 2019 13:13:00 Categorïau: Digwyddiadau Newyddion

Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru 

1-7 Ebrill 2019
Mae Cyfeoth Naturiol Cymru yn lansio ein Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru cyntaf erioed gyda Chyngor Cymru ar Ddysgu yn yr Awyr Agored. Byddwn yn dathlu’r holl ddysgu yn yr awyr agored sy’n digwydd yng Nghymru ac yn ysbrydoli athrawon, grwpiau... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mawrth, 5 Mawrth 2019 13:51:00 Categorïau: Digwyddiadau Newyddion

Prosiect Gwyrddu Cymuned Glynrhedynog 

5 - 6yp, 11 Rhagfyr, Y Ffatri Gelf, Glynrhedynog

 Greening_Project_Poster_Ferndale_cym

Postio gan Kirsty Smith Dydd Gwener, 7 Rhagfyr 2018 12:31:00 Categorïau: Digwyddiadau

Wythnos Genedlaethol Diogelu  

12-17 Tachwedd 2018
I weld rhaglen ddigwyddiadau y flwyddyn hon ar gyfer Cwm Taf cliciwch yma read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Llun, 12 Tachwedd 2018 14:30:00 Categorïau: Digwyddiadau Newyddion