Posts From Medi, 2020

Lansio ap COVID-19 y GIG yng Nghymru a Lloegr 

Mae ap COVID-19 y GIG yn lansio 24 Medi ar draws Cymru a Lloegr a bydd yn hanfodol i helpu i ddiogelu Cymru. Rydym yn annog pobl yng Nghymru i lawrlwytho a defnyddio'r ap. Y mwyaf o bobl sy'n lawrlwytho’r ap, y mwyaf y bydd yn helpu i leihau a... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Iau, 24 Medi 2020 13:50:00 Categorïau: Newyddion

Sgyrsiau cymunedol ym Merthyr Tudful 

Ymuno a'ch Comisiynydd Heddlu a Throseddu mewn sgwrs gymunedol rithwr am 29 Medi. Darganfyddwch fwy yma read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mercher, 23 Medi 2020 16:50:00 Categorïau: Digwyddiadau Newyddion

Diolch am gamau gwell yn erbyn Coronavirus 

Cynnydd mewn achosion Coronavirus Yn dilyn y camau ychwanegol gan iechyd y cyhoedd yn awdurdodau lleol Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful i gyfyngu lledaeniad Coronavirus, mae’r asiantaethau sy’n gyfrifol am reoli’r cynnydd mewn achosion wedi... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Llun, 14 Medi 2020 19:00:00 Categorïau: Newyddion

Gwefan newydd Parc Rhanbarthol y Cymoedd yn rhoi sylw i ‘wlad o ddarganfod ac antur’  

Dyma'r cymoedd a helpodd i lunio a newid y byd – a heddiw, nid yn unig yr ydynt yn cynnig rhai o olygfeydd a threftadaeth gorau Cymru a'r DU, ond amrediad o weithgareddau awyr agored hefyd, fel beicio mynydd, caiacio a cherdded ar hyd... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Iau, 3 Medi 2020 11:53:00 Categorïau: Newyddion