Posts From Gorffennaf, 2019

Astudiaeth GIRASOL 

Sut ddylech chi allu cael gafael ar ganlyniadau o astudiaethau ymchwil iechyd? Astudiaeth GIRASOL Mae tîm ymchwil, yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd, am ganfod sut y dylai canlyniadau astudiaethau ymchwil iechyd fod ar gael i’r rhai sy'n... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mawrth, 30 Gorffennaf 2019 11:58:00 Categorïau: Newyddion

Ein Hadroddiad Blynyddol cyntaf 

Yn y pedwar mis a ddeg ers cyhoeddi Cynllun Lles BGC Cwm Taf, mae'r Bwrdd wedi dechrau cyflawni ei Amcanion, gan gyfrannu at y saith Nod Llesiant cenedlaethol a chymhwyso'r egwyddor datblygu cynaliadwy. Mae'r Bwrdd yn falch o gyflwyno ei... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Iau, 4 Gorffennaf 2019 11:39:00 Categorïau: Newyddion

Animeiddiad Pobl Ifanc 

Cyn i'r BGC ryddhau ei Adroddiad Blynyddol cyntaf, heddiw (3 Gorffennaf) gwelir lansiad fersiwn animeiddiedig y Cynllun Lles i bobl ifanc. Gweithiodd pobl ifanc o Ferthyr a RhCT ar fwrdd stori a chynhyrchu'r fideo, a chyflwynwyd hyn i'r Bwrdd ... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mercher, 3 Gorffennaf 2019 17:21:00 Categorïau: Newyddion