Posts From Mehefin, 2018

Ffin newid bwrdd iechyd 

Datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Cwm Taf ac ar y newid ffin Pen-y-Bont
Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething AC, wedi cyhoeddi y o 1ain Ebrill 2019, trosglwyddwyd y cyfrifoldeb am ddarparu gwasanaethau gofal iechyd i bobl yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y bydd yn symud o... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Llun, 18 Mehefin 2018 13:40:00 Categorïau: Newyddion

Y 1000 Ddiwrnod Cyntaf - Digwyddiad Datblygu'r System 

Mae angen eich sylwadau gwerthfawr ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ynglŷn â’r cam datblygu allweddol hwn, i helpu i gynllunio gwasanaethau yn well a sicrhau bod pob plentyn yn cael y dechrau gorau mewn bywyd. Pryd: Dydd Llun 25 Mehefin 2018... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Gwener, 8 Mehefin 2018 10:38:00 Categorïau: Digwyddiadau

Glynrhedynog: digwyddiad parth cymunedol a diweddariad 

Ferndale190618_Welsh

Postio gan Kirsty Smith Dydd Mercher, 6 Mehefin 2018 09:22:00 Categorïau: Digwyddiadau Newyddion