Posts From Mai, 2018

Wythnos Gwirfoddolwyr a Gwnewch y Gwahaniaeth 

Cynhelir Wythnos Gwirfoddolwyr bob blwyddyn rhwng 1-7 Mehefin. Eleni, bydd cynllun newydd sbon sy'n ceisio cysylltu pobl sydd wedi ymddeol o'r sector cyhoeddus gyda sefydliadau sy'n chwilio am ymddiriedolwyr yn cael eu lansio ar draws ardal Cwm... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mercher, 23 Mai 2018 13:19:00 Categorïau: Newyddion

PACT yng Nghmw Taf 

Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd (PACT) yng Nghwm Taf Dyluniwyd Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd (PACT) yn gyntaf fel fforwm ymgysylltu â'r gymuned i nodi, deall a datrys y problemau a welodd trigolion lleol fel blaenoriaeth, a cheisio mynd i'r ... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Iau, 17 Mai 2018 11:29:00 Categorïau: Newyddion

Lansio Cynllun Llesiant Cwm Taf 

Sefydliadau ledled Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf yn uno i lansio’r Cynllun Llesiant Cwm Taf cyntaf ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae cynllun pum mlynedd i ddatblygu mwy o gyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant, rhoi dechrau gwell mewn bywyd... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Iau, 3 Mai 2018 10:45:00 Categorïau: Newyddion

Cylch Trafod Materion Anabledd Cyngor RhCT 

disability_forum_flyer

Postio gan Kirsty Smith Dydd Mercher, 2 Mai 2018 11:41:00 Categorïau: Digwyddiadau Newyddion