Posts From Mawrth, 2021

Diwrnod Rhagnodi Cymdeithasol Rhyngwladol! 

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol De Cymru ac Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru (WSSPR) yn cynnal astudiaeth i ddatblygu fframwaith gwerthuso a safonau adrodd ar gyfer rhagnodi cymdeithasol. Hoffem eich gwahodd i gymryd rhan mewn tri... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Iau, 18 Mawrth 2021 14:21:00

Arolwg Canfyddiad Cyhoeddus: Profi ac Imiwneiddio Covid 19 

Mae negeseuon a chyfathrebu iechyd cyhoeddus yn chwarae rhan allweddol wrth hysbysu'r cyhoedd o sut i reoli risgiau ac atal trosglwyddo yn ystod pandemigau iechyd cyhoeddus, gan gynnwys derbyn a derbyn brechlyn. Pwrpas yr arolwg hwn yw archwilio... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Gwener, 12 Mawrth 2021 12:38:00 Categorïau: Newyddion