Posts From Mawrth, 2018

MTBWYF Gynhadledd y gwanwyn 

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran yn y gynhadledd y gwanwyn Fforwm Ieuenctid Bwrdeistref Merthyr Tudful gwych yn y coleg Merthyr Tudful ar 22 Mawrth! Roedd yn wych I glywed a gweld pa cenedlaethau'r dyfodol yn teimlo yn bwysig nawr ac yn y... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Iau, 29 Mawrth 2018 13:16:00 Categorïau: Digwyddiadau Newyddion

Disgyblion Cwm Taf yn edrych y tu ôl i'r llenni ar ofal yn y GIG 

Cafodd disgyblion Blwyddyn 10 o bob rhan o Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful cipolwg ar weithio i'r GIG yng Nghwm Taf. Esboniodd staff proffesiynol o amrywiaeth o ddisgyblaethau, mewn ysbytai, gwasanaethau gofal sylfaenol a iechyd meddwl eu... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Iau, 29 Mawrth 2018 12:07:00 Categorïau: Newyddion