Posts From Chwefror, 2018

Ymgynghoriad RCT ar Orchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol 

Bellach, rydyn ni wedi dechrau cynnal ymgynghoriad ynglŷn â chyflwyno Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus newydd i reoli ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n gysylltiedig ag alcohol ar draws Rhondda Cynon Taf. Yn ystod mis Rhagfyr, bu Cabinet y... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Llun, 26 Chwefror 2018 15:27:00 Categorïau: Newyddion

Dau ddatblygiad cyffrous gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf! 

Ar 8 Chwefror mae ‘Hub Diagnosteg’ newydd wedi cael ei hagor o Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant gan Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, i echangu capasati radioleg ar draws y rhanbarth. Mae'r ... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Llun, 12 Chwefror 2018 16:18:00 Categorïau: Newyddion