Posts From Tachwedd, 2021

Lles yn Cwm Taf Morgannwg 

Eich meddyliau am fywyd yn RhCT, Merthyr a Phen-y-bont ar Ogwr
Beth mae llesiant yn eich ardal yn ei olygu i chi? Mae llesiant yn ymwneud ag ansawdd bywyd, a sut mae hynny'n gysylltiedig â'r amgylchedd, yr economi, y gwasanaethau rydyn ni eu hangen a'r diwylliant rydyn ni’n ei rannu. Ond mae'n wahanol... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mawrth, 16 Tachwedd 2021 14:15:00 Categorïau: Newyddion

Cerdded a beicio yn Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 

Dweud eich dweud
Yn gynharach yn 2021, gofynnon ni ichi am eich barn ynghylch sut i wella llwybrau beicio a cherdded yn Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Roedd y cyfnod hwnnw o drafod yn llwyddiannus iawn gyda thros 1000 o bobl yn cymryd rhan. Rydyn ni wedi... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mawrth, 16 Tachwedd 2021 12:36:00 Categorïau: Newyddion