Posts From Tachwedd, 2019

BIP Cwm Taf Morgannwg Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-24 

Fel rhan o'i Ddyletswydd Sector Cyhoeddus o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, bob pedwar mlynnedd rhaid i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg gynhyrchu Cynllun Cydraddoldeb Strategol sy'n gosod allan beth yr ydym yn cynnig ei wneud er mwyn: -... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mercher, 6 Tachwedd 2019 15:22:00 Categorïau: Newyddion

Wythnos Genedlaethol Diogelu 2019 

Mae 11-15 Tachwedd yn Wythnos Genedlaethol Diogelu, gyda sefydliadau ledled Cymru yn gweithio i dynnu sylw at y mater pwysig yma. Mae Cynghorau Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr yn gweithio gyda'u partneriaid, gan gynnwys... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Llun, 4 Tachwedd 2019 15:30:00 Categorïau: Digwyddiadau Newyddion