Posts From Tachwedd, 2018

Datgelu safleoedd Pyrth cyntaf Parc Rhanbarthol y Cymoedd 

Mae chwech parc a safle treftadaeth yn y Cymoedd i’w henwi fel y Pyrth Darganfod cyntaf, ac fe fyddant yn rhannu buddsoddiad gwerth £7 miliwn fel rhan o'r gwaith i greu Parc Rhanbarthol y Cymoedd a manteisio i’r eithaf ar dreftadaeth naturiol a... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mercher, 28 Tachwedd 2018 09:00:00 Categorïau: Newyddion

Gwirfoddolwyr cymunedol agored Clwb Coes cyntaf yng Nghwm Taf 

Mae staff nyrsio yn cymryd clinig clwyf i mewn i'r gymuned fel rhan o Glwb Coesau newydd yn y Rhondda. Mae'r Lindsay Coes Foundation Clwb yn cefnogi clybiau goes o amgylch y DU gyda'r nod o ddarparu triniaeth yn y gymuned, a gofal i bobl o bob... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Llun, 19 Tachwedd 2018 12:44:00 Categorïau: Newyddion

Wythnos Genedlaethol Diogelu  

12-17 Tachwedd 2018
I weld rhaglen ddigwyddiadau y flwyddyn hon ar gyfer Cwm Taf cliciwch yma read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Llun, 12 Tachwedd 2018 14:30:00 Categorïau: Digwyddiadau Newyddion

Fforymau Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Cwm Taf 

Rhowch eich barn ar ein darpariaeth gofal iechyd gyfredol
Ar rhan o Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Fel darparwr a chomisiynydd gwasanaethau iechyd Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful, rydym yn awyddus i'ch cynnwys chi yn ail-ddylunio ein gwasanaethau yn ogystal â chlywed eich barn ar ein darpariaeth... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mercher, 7 Tachwedd 2018 14:19:00 Categorïau: Digwyddiadau Newyddion