Posts From Tachwedd, 2017

Trigolion Y Gurnos: mae arnom angen chi! 

Dewch i adeilad y Gymuned 3G dydd Mercher 29 Tachwedd a rhoi gwybod i ni am yr hyn sy'n dda am eich cymuned a sut mae modd i ni eich helpu i'w gwella read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mercher, 22 Tachwedd 2017 11:17:00 Categorïau: Digwyddiadau Newyddion

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn parhau i geisio gwella gwasanaethau i’w gymunedau 

Ystadegau’n ysgogi’r Gwasanaeth i ganolbwyntio ar gamau gweithredu blaenoriaethol ar gyfer cymunedau de Cymru Mae Awdurdod Tân ac Achub De Cymru wedi cyhoeddi ei Gynllun Gwella, sef “Ein perfformiad yn 2016/17 a’r hyn y bwriadwn ei wneud yn... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Gwener, 17 Tachwedd 2017 15:44:00 Categorïau: Newyddion

Trigolion Pendyrus a Glynrhedynog: mae arnom angen chi! 

Dewch i ganolfan chwaraeon dydd Mawrth 21 Tachwedd a rhoi gwybod i ni am yr hyn sy'n dda am eich cymuned a sut mae modd i ni eich helpu i'w gwella read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Llun, 13 Tachwedd 2017 10:45:00 Categorïau: Digwyddiadau Newyddion

Wythnos Genedlaethol Diogelu 13th - 17th Tachwedd 2017 

I weld rhaglen ddigwyddiadau y flwyddyn hon ar gyfer Cwm Taf cliciwch yma "Mae cyfrifoldeb ar bawb i ddiogelu" - mae'r Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a Phlant. Am y datganiad llawn cliciwch yma read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mercher, 8 Tachwedd 2017 11:29:00 Categorïau: Digwyddiadau Newyddion

Sut mae modd i chi gymryd rhan mewn helpu i lywio Cynllun Lles Cwm Taf? 

Cafodd yr Amcanion Lles (drafft) eu hysgrifennu fel man cychwyn yn unig. A chithau'n bobl sy'n gweithio ac yn byw yn ardal Cwm Taf, hoffai'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus glywed eich barn a'ch syniadau er mwyn helpu i lywio'r amcanion lles a meddwl... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mercher, 8 Tachwedd 2017 09:45:00 Categorïau: Newyddion