Posts From Ionawr, 2021

Holiadur Cenedlaethol i Blant a Phobl ifanc yng Nghymru 

Coronafeirws a Fi: Ionawr 2021 Mae Comisiynydd Plant Cymru eisiau gwrando ar dy farn am sut mae hyn wedi gwneud i ti deimlo a’r effaith mae hyn wedi cael ar dy fywyd. Mae’r holiadur yma wedi cael ei ysgrifennu i wrando ar dy brofiadau. Am... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Iau, 21 Ionawr 2021 09:40:00 Categorïau: Newyddion

Byddwch yn Effro i Dwyll y Brechlyn 

Mae troseddwyr yn defnyddio brechlyn COVID-19 fel ffordd o dargedu aelodau'r cyhoedd drwy eu twyllo i drosglwyddo arian parod neu fanylion ariannol. Maent yn anfon negeseuon testun sy'n edrych yn ddilys yn dweud wrth bobl eu bod yn gymwys i gael y... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mawrth, 19 Ionawr 2021 12:38:00 Categorïau: Newyddion

Hyrwyddwyr Cymunedol 

Rydym yn edrych am hyrwyddwyr cymunedol i weithio a chymunedau i hybu iechyd gwell! Rydyn ni'n awddus i recriwtio tim o bum hyrwyddwr cymunedol i'n helpu gydag astudiaeth newydd o'r enw TIC-TOC sy'n cynnys ymgyrch gyhoeddus dros chwe mis i godi... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mawrth, 12 Ionawr 2021 12:34:00 Categorïau: Newyddion