Diwylliant ac Amgylchedd

This includes community facilities and shared cultural assets, and the physical environment in which we live (such as green spaces).

 

Creu economi carbon isel cynaliadwy

Creu mannau cynaliadwy ar gyfer pobl

Byw o fewn terfynau amgylcheddol a gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd

Dangosyddion cenedlaethol - Diwylliant ac Amgylchedd

Sicrhau mwy o ddefnydd o’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd bob dydd - Awdurdod Lleol

Sicrhau mwy o ddefnydd o’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd bob dydd - Ardal Leol (2011 LSOA)

Sicrhau mwy o ddefnydd o’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd bob dydd - Ardal Leol (2011 LSOA) mewn clystyrau Cymunedau yn Gyntaf

Sicrhau mwy o ddefnydd o’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd bob dydd - cyn dosbarthau sirol

Llesiant Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf: 13/10/2017 09:10:32