Posts From Hydref, 2018

Ymweliad y Gweinidog i weld cynnydd ymagwedd y Blynyddoedd Cynnar BGC Cwm Taf 

Ymwelodd y Gweinidog dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies â Chanolfan Gymunedol Gurnos ar 15 Hydref i weld y cynnydd a wnaed gyda'r dull blynyddoedd cynnar yng Nghwm Taf, dan arweiniad y BGC. Cliciwch yma am mwy o... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mercher, 17 Hydref 2018 10:39:00 Categorïau: Newyddion

Parth i'r Gymuned Glynrhedynog: Camau Nesaf 

Dydd Iau 25 Hydref, 5.30yp - 8.00yp, Ysgol Babanod Glynrhedynog

Dewch i roi gwybod i ni am yr hyn sy'n dda am eich cymuned a sut mae modd i ni eich helpu i'w gwella.

Cliciwch yma i weld taflen y digwyddiad

Postio gan Kirsty Smith Dydd Llun, 15 Hydref 2018 10:50:00 Categorïau: Digwyddiadau Newyddion

Digwyddiad Mae'n Gurnos Ni'n Bwysig  

Dydd Mercher 17 Hydref, 5.30yp - 7.30yp,Adeilad Gymuned 3G
Dewch i roi gwybod i ni am yr hyn sy'n dda am eich cymuned a sut mae modd i ni eich helpu i'w gwella. Cliciwch yma i weld taflen y digwyddiad read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mercher, 10 Hydref 2018 10:25:00 Categorïau: Digwyddiadau

Barn y cyhoedd ynghylch gwybodaeth ar gyfer cymryd aspirin i atal canser y coluddyn 

Mae Prifysgol Caerdydd yn recriwtio pobl 60-74 oed, sydd wedi cymryd rhan yn flaenorol mewn sgrinio coluddyn, i gymryd rhan mewn grwpiau ffocws. Mae hyn ar gyfer astudiaeth sy'n datblygu gwybodaeth sy'n disgrifio'r manteision a'r risgiau o gymryd... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mawrth, 9 Hydref 2018 09:52:00 Categorïau: Newyddion

Ffair gwirfiddoli Merthyr Tudful 

1.30yn - 5.30yn, 18 Hydref, Y Coleg - Merthyr Tudful
Gwahoddir myfyrwyr, staff a'r cyhoedd i ddod i'r Y Coleg i gael gwybod am gyfleoedd gwirfoddoli - croeso i bawb! Cliciwch yma am mwy o wybodaeth read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Iau, 4 Hydref 2018 12:06:00 Categorïau: Digwyddiadau Newyddion